• Naše služby

  • Naše služby

Studie

Návrhy staveb a objektů

Úvodní dispoziční a objemové studie
Rozvržení zamýšlené stavby na pozemku
Kontext návrhu se širším okolím
Návrh a varianty dispozičního uspořádání
Prostorové uspořádání

Území

Zjištění regulativů území a jejich zohlednění ve studii
Spolupráce s klientem při výběru vhodného pozemku
Návrh řešení v souladu s územním plánem

3D vizualizace

Vytvářené realistického náhledu na projektované objekty a stavby
Materiálové a barevné řešení
Reálně oslunění a stínování
Umístění pozemku

Projektová činnost

Stavební řešení

Vypracování projektové dokumentace stavební části pro stavební  povolení, ohlášení stavby nebo pro realizaci stavby.

Konstrukční řešení

Vypracování dokumentace konstrukce stavby včetně statického posouzení.

Požární řešení

Vypracování požárně bezpečnostního řešení staveb (požární posouzení navržené stavby včetně požárních odstupů a požárně nebezpečných prostorů).

Technická zařízení

Vypracování dokumentace vnitřních isntalací v objektu, včetně potřebných výpočtů.
Vnitřní rozvody vody.
Vnitřní rozvody kanalizace.
Vnitřní rozvody elektroinstalace včetně návrhu hromosvodu.
Návrh vytápění objektu včetně tepelných ztrát.

Energetická posouzení

Vypracování průkazu energetické náročnosti budov (PENB) dle platné legislativy.
Posouzení tepelně technických vlastností navrhovaných konstrukcí.

Realizace staveb

Technický dozor

Pro řešené projekty staveb můžeme zajistit pro stavebníky technický dozor.

Provádění staveb

Pomůžeme Vám s výběrem stavební firmy pro realizaci Vašeho projektu.
Spolupracujeme pouze prověřenými a spolehlivými firmami.

Inženýrská činnost

Povolení stavby

Nabízíme zajištění všech potřebných souhlasů, stanovisek a rozhodnutí a následně zajištění )zemního a stavebního řízení pro povolení stavby.

Kolaudace

Nabízíme spolupráci při ohlášení dokončení stavby nebo při kolaudaci pro rychlé a bezproblémové dokončení stavby z legislativního hlediska.

Kontaktujte nás


KONTAKT: info@duspro.cz
TELEFON: +420 603 952 136
ADRESA: Švendova 444/1 Hradec Králové